Medlemsavgift


För att bli medlem i Ågården ekonomisk förening måste man skriftligen ansöka om medlemskap till Ågårdens styrelse.
Er ansökan tas upp på nästa styrelsemöte.

Du kan hämta hem ansökan och skriva ut den på din skrivare. Du måste skriva under ansökan.
Hämta ansöknings dokumentet här!

Lämna sedan ansökan till

Ordf. Cecilia Svensson, Landsvägen 78 i Skivarp

Medlemsavgiften till Ågården ekonomisk förening betalas årligen och avgiften är: 150:- per person 2023.